Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

1940: Οταν οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες και οι πολιτικοί πήγαιναν στο στρατό και στο μέτωπο [εικόνα]Τι έκαναν πολιτικοί και διανοούμενοι, εβδομήντα χρόνια πριν, το 1940; Κανείς δεν έλειψε κανείς από το προσκλητήριο της πατρίδος, έδωσαν όλοι το βροντερό παρόν στην πρώτη γραμμή του Μετώπου, μαζί και οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι των εφημερίδων, που έστελναν τις ανταποκρίσεις τους, με την ένδειξη «κάπου εις το Μέτωπο»
.

Το πιο επιβλητικό αντιτορπιλικό όλων των εποχών "έπεσε" στη θάλασσαΤο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ μόλις καθέλκυσε το πιο τρομακτικό όπλο του

Το πιο επιβλητικό και αποτελεσματικό αντιτορπιλικό όλων των εποχών «έπεσε» στη θάλασσα έπειτα από μακροχρόνια κατασκευή του. Πρόκειται για το USS Zumwalt, του οποίου την υλοποίηση ανέλαβε η General Dynamics για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

 


Τα προηγμένα οπλικά συστήματά του και τα αντίστοιχα software με τα οποία είναι εξοπλισμένο δικαιολογούν απόλυτα το χαρακτηρισμό «iPhone 6 των πολεμικών πλοίων».Ωστόσο, το δημιούργημα έχει ολοκληρωθεί μονάχα κατά 87%. Πολλές εργασίες πρέπει ακόμη να γίνουν εν πλω μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
Δείτε περισσότερα βίντεο στο παρακάτω λινκ της ιστοσελίδας parapolitika.gr 

Στρατιωτική Παρέλαση της Θεσσαλονίκης .... Καμαρώστε τα παιδιά της Ελλάδος (Φωτορεπορτάζ)Μετά από χρόνια είχαμε και τη συμμετοχή μηχανοκίνητων μέσων σε στρατιωτική παρέλαση. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα όσα ακούγονται περί "τεράστιου κόστους" και "ξεπερασμένου θεσμού". Αντ΄ αυτού θα δώσουμε τον λόγο στο φωτογραφικό υλικό
αφού πρώτα επισημάνουμε τα όσα είδαμε για πρώτη φορά σε παρέλαση. 


Αυτοκινούμενα πυροβόλα της έκδοσης M-109A3GEA1.
Οχήματα Μ-1115GR-φορείς βομβιδοβόλου GMG (μέχρι τώρα είχαν εμφανιστεί σε παρέλαση μόνο στα Ιωάννινα).


 Ασθενοφόρα οχήματα M-1116GR.
Αντιαεροπορικά πυροβόλα Rh-202 του Ε.Σ. (μετά από πολλά χρόνια).
Όλα τα οχήματα της πυροβολαρχίας Patriot PAC-3 συμπεριλαμβανομένου και ενός σπάνιου οχήματος μεταφοράς βαρέων ανταλλακτικών (σημειώνεται ότι το προσωπικό της πυροβολαρχίας έφερε κράνη kevlar, προστατευτικά γυαλιά και αραβίδες Μ-4Α1).

 Μεταγωγικά ελικόπτερα ΝΗ-90.
Λόχος "σύγχρονου μαχητή" της 71ης Α/Μ ΤΑΞΠΖ τα στελέχη του οποίου μεταξύ άλλων έφεραν επιαγκωνίδες, επιγονατίδες, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, ΔΝΟ PVS-14A, στολές και καπέλα παραλλαγής ερήμου ελληνικού σχεδίου, άρβυλα ερήμου κλπ. (μέχρι τώρα ο λόχος αυτός είχε εμφανιστεί μόνο σε παρέλαση στο Κιλκίς).


Τμήμα της ΔΥΚ με διάφορα νέα υλικά. 
Πηγές φωτογραφικού υλικού:
militaryphotos.net
mod.mil.gr
Modelclub.gr


 πηγή:http://hellarmforces2010.blogspot.com


Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (2013) ΣΕΑΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


  . ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΑΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ &  ΓΥΕΝ               ΝΤΕΝΗΣΙΩΤΗΣ Ι  

                   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΑΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Σ.       Κ.ος  ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ            

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ 1940 (ΤΟ ΟΧΙ)

TO OXI TOU 1940 - Έκτακτο Aνακοινωθέν


       27 Απριλίου 1941 - Έλληνες! Ψηλά τις καρδιές!

                                           
                          

Τηλεγράφημα Τσώρτσιλ προς Ι. Μεταξά (28-10-40)

Λονδίνο 28 Οκτωβρίου 1940

Αι απειλαί και αι εκφοβιστικαί προσπάθειαι της Ιταλίας απεδείχθησαν ανίσχυροι προ του ηρέμου θάρρους σας. Δι΄ ο και προσέφυγεν αύτη εις απρόκλητον επίθεσιν κατά της πατρίδος σας, αναζητούσα εις αβασίμους κατηγορίας την δικαίωσιν της επαισχύντου πράξεώς της. Ο τρόπος κατά τον οποίον ο ελληνικός λαός, υπό την ανταξίαν αυτού ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τας προκλήσεις των τελευταίων μηνών, προκαλεί τον θαυμασμόν του Βρεττανικού λαού διά την Ελλάδα. Αι μεγάλαι αρεταί του ελληνικού λαού θα τον στηρίξουν και κατά την παρούσαν δοκιμασίαν.
Θα σας παράσχωμεν πάσαν δυνατήν συνδρομήν, θα πολεμήσωμεν μαζί σας τον κοινόν εχθρόν και μαζί θα μοιρασθώμεν την νίκην μας.

Ουΐνστων Τσώρτσιλ

Ημερήσια Διαταγή Αρχιστράτηγου (28-10-1940)


Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και η Εθνική Κυβέρνησις μου ενεπιστεύθησαν την αρχηγίαν του Στρατού.
Αναλαμβάνων αυτήν, καλώ τους Αξιωματικούς και οπλίτας του Ελληνικού Στρατού εις την εκτέλεσιν του υψίστου προς την Πατρίδα καθήκοντος με την μεγαλυτέραν αυταπάρνησιν και σταθερότητα. Ουδείς πρέπει να υστερήσει.
Η υπόθεσις του αγώνος, τον οποίον μας επέβαλεν ο αχαλίνωτος ιμπεριαλισμός μιας Μεγάλης Δυνάμεως, η οποία ουδέν είχε ποτέ να φοβηθή από ημάς, είναι η δικαιοτέρα υπόθεσις, την οποίαν είναι δυνατόν να υπερασπισθή ένας Στρατός. Πρόκειται περί αγώνος υπάρξεως. Θα πολεμήσωμεν με πείσμα, με αδάμαστον εγκαρτέρησιν, με αμείωτον μέχρι τελευταίας πνοής ενεργητικότητα. Έχω ακράδαντον την πεποίθησιν ότι ο Ελληνικός Στρατός θα γράψη νέας λαμπράς σελίδας εις την ένδοξον ιστορίαν του Έθνους.
Μή αμφιβάλλετε ότι τελικώς θα επικρατήσωμεν με την βοήθειαν και την ευλογίαν του Θεού και τας ευχάς του Έθνους.
Έλληνες Αξιωματικοί και οπλίται φανήτε ήρωες!

Αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος

Διαγγελμα μεταξα 1940

Προς τον ελληνικόν λαόν,
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της. θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες,
τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως

Ιωάννης Μεταξάς

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

28η Οκτωβρίου 1940 (2013)

28η
Οκτωβρίου 1940
 
28η
Οκτωβρίου 1940. Μια επέτειος, ένας θρύλος, μια μνήμη κι ένα χρέος.
Δύο είναι οι μεγάλες επέτειοι του ελληνικού έθνους. Η 25η
Μαρτίου, που μας θυμίζει
τη μεγάλη επανάσταση ενάντια στον Τούρκο κατακτητή κι η 28η
Οκτωβρίου, που θυμίζει
την άμυνα στην Ιταλογερμανική, φασιστική επιδρομή.
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε, όπως είναι γνωστό, το Σεπτέμβριο του 1939. Οι
Ιταλοί από καιρό προκαλούσαν διάφορα επεισόδια, με αποκορύφωμα τον τορπιλλισμό
του πολεμικού πλοίου «Έλλη» στις 15 Αυγούστου 1940. Όλα αυτά έδειχναν την απειλή που πλησίαζε στην Ελλάδα.
Έτσι το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα,
επέδωσε στον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο με το
οποίο ο Μουσολίνι, ο ηγέτης της Ιταλίας, ζητούσε την κατοχή ορισμένων ελληνικών
περιοχών. Αν η Ελλάδα δε δεχόταν, τότε θα τις καταλάμβανε με τα όπλα.
Κι ήταν ακριβώς αυτή την ιστορική στιγμή που ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε
το «ΟΧΙ», γνωρίζοντας πως μεγαλύτερο αγαθό από το αγαθό της ελευθερίας δεν
υπάρχει. Την ίδια απάντηση έδωσαν στην πράξη, όλοι οι Έλληνες μαζί καθώς ξεχύθηκαν στους δρόμους και ζητούσαν όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, να προσφέρει σ’ αυτόν τον πόλεμο. Ο Μουσολίνι με 100 000 στρατιώτες που είχε συγκεντρωμένους στην Αλβανία, πίστευε πως θα καταχτούσε την Ελλάδα με τόση ευκολία σαν να έκανε περίπατο. Ενώ όμως στην αρχή οι Έλληνες αποτραβήχτηκαν από τα σύνορα και οι Ιταλοί κατέλαβαν μικρές ελληνικές περιοχές, στις 14 Νοεμβρίου αρχίζει η αντεπίθεση και τα ελληνικά στρατεύματα γνωρίζουν μεγάλες επιτυχίες, όπως στη μάχη της Πίνδου, στην Ήπειρο και στη δυτική Μακεδονία. Μια επίθεση που έκαναν οι Ιταλοί την άνοιξη, τέλειωσε χωρίς επιτυχία. Οι Έλληνες πολεμούσαν σα λιοντάρια.
Βοηθός σ’ αυτόν τον πόλεμο, για τους Έλληνες, ήταν το ορεινό έδαφος που τους
επέτρεπε να οργανώνουν ισχυρές αμυντικές θέσεις. Ακόμα και ο βαρύς χειμώνας
βοήθησε τις προσπάθειες των Ελλήνων στρατιωτών παρόλο που υπέφεραν και αυτοί
όπως και οι Ιταλοί. Οι Έλληνες πολεμούσαν χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερο
στρατιωτικό εξοπλισμό και με αριθμητική δύναμη πολύ μικρότερη από αυτή του εχθρού. Όμως η εθνική ενότητα, έδωσε τη νίκη στον ελληνικό στρατό.
Όταν ο Μουσολίνι αντιλήφθηκε πως δεν υπήρχε για το στρατό του σωτηρία, ζήτησε
τη βοήθεια του σύμμαχού του Χίτλερ. Έτσι τον Απρίλιο του 1941 η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Και στη δεύτερη αυτή εισβολή η Έλληνες απάντησαν και πάλι «ΟΧΙ». Μόνοι τους αντιμετώπισαν δύο μεγάλες δυνάμεις και λίγες μέρες αργότερα υπέκυψαν με ψηλό και περήφανο μέτωπο. Έτσι άρχισαν τα μαύρα χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής της Ελλάδας.
Για τέσσερα σχεδόν χρόνια οι Έλληνες υπέφεραν από την πείνα τις στερήσεις αλλά
και από τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις. Πολύ σύντομα όμως οι Έλληνες ξαναβρήκαν τη δύναμη να επαναστατήσουν εναντίον του εισβολέα. Οργάνωσαν αντάρτικες ομάδες στα βουνά, τύπωναν παράνομες εφημερίδες ενώ πολλοί διέφυγαν στην Αίγυπτο όπου δημιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός στρατός, που πολέμησε μαζί με τους άλλους συμμάχους μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Το «ΟΧΙ» είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενότητας και αποφασιστικότητας των
Ελλήνων. Είναι σταθμός με βαθύ νόημα γιατί θα συμβολίζει αιώνια την πάλη του δίκαιου με το άδικο, την πάλη για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 28η
Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή δύναμη κι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Είναι χρέος και καθήκον μας να θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων μας.
      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     
      ΣΕΑΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΗΣΙΩΤΗΣ 


Ο άγιος ΔημήτριοςΟ άγιος Δημήτριος γεννήθηκε το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς ήταν ευλαβής και ευκατάστατοι. Ο «ευσεβέστατος» Δημήτριος, όπως τον αποκαλεί το Συναξάρι του, ανατράφηκε εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου και αναδείχθηκε «διδάσκαλος της πίστεως του Χριστού».
Το μαρτύριο του Δημητρίου τελέστηκε όταν ο Μαξιμιανός επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη (296 ή 306), προκειμένου να απολαύσει τους αγώνες που διεξάγονταν μέσα στα πλαίσια του εορτασμού της νίκης των Ρωμαίων κατά των Σκυθών.
Τότε ο Μαξιμιανός εξέδωσε διάταγμα, όπως φυλακιστεί ο Δημήτριος, με το αιτιολογικό ότι ομολόγησε πίστη προς τον Χριστό. Ο Δημήτριος, λοιπόν, ρίχτηκε σ’ ένα δημόσιο λουτρό, από όπου κήρυσσε το Ευαγγέλιο.
Στους αγώνες λάμβανε μέρος και ένας μεγαλόσωμος αθλητής, ο Λυαίος, ο οποίος είχε μεγάλη φήμη για τις ικανότητές του στο άθλημα της πάλης. Επειδή δε ο Λυαίος προκαλούσε τα πλήθη να παλαίψουν μαζί του, ένας από τους μαθητές του Δημητρίου, ο Νέστορας, ζήτησε την ευλογία του Αγίου, προκειμένουν να αντιμετωπίσει τον Λυαίο. Ο Άγιος Δημήτριος πράγματι ευλόγησε το Νέστορα σφραγίζοντάς τον στο πρόσωπο, με το σημείο του τιμίου σταυρού, και λέγοντάς του: «και τον Λυαίο θα νικήσης και για τον Χριστό θα μαρτυρήσεις».
Ο νεαρός Νέστωρας εισήλθε μέσα στο Στάδιο, και λέγοντας «ο Θεός Δημητρίου βοήθει μοι…», πάλεψε και νίκησε τον Λυαίο. «Και βαλών αυτώ καιρίαν πληγήν κατά καρδίας αφήκεν άπνουν επί της γης τον πρώην μεγάλαυχον», αναφέρει το Συναξάρι.
Ο Μαξιμιανός βλέποντας το γεγονός εξοργίστηκε, γι΄ αυτό και διέταξε να θανατωθεί ο Δημήτριος, θεωρώντας τον υπαίτιο για την ταπεινωτική ήττα του Λυαίου. Έδωσε εντολή, λοιπόν, όπως θανατωθεί πρώτος ο Δημήτριος δια λογχισμού. Ο θάνατος του Δημητρίου ήταν ακαριαίος, αλλά όμως, «πολλών θαυμάτων και ιάσεων παραδόξων μετά την τελευτήν γενόμενος ποιητής», υπογραμμίζει το Συναξάρι. Μετά το Δημήτριο σειρά είχε ο Νέστορας τον οποίο καρατόμησαν με το ίδιό του το ξίφος.
Ένας άλλος μαθητής του Αγίου Δημητρίου, ο Λούπος, μάζεψε το τίμιο αίμα του Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου με το πανωφόρι και το δακτυλίδι του Αγίου και με αυτό επιτελούσε διάφορα σημεία και ιάσεις ασθενειών. Επειδή όμως πολλοί πίστευαν στον Χριστό υπέστη και ο Λούπος παρόμοιο μαρτύριο με αυτό του Αγίου Δημητρίου και του Νέστορα, όπως εξάλλου και πολλοί άλλοι χριστιανοί της εποχής.
Το σκήνωμα του Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου οι χριστιανοί το ενταφίασαν σ’ εκείνο το δημόσιο λουτρό, όπου άρχισε να αναβλύζει μύρο, γι’ αυτό και ο Δημήτριος έλαβε το προσωνύμιο Μυροβλήτης.
Στο τόπο του μαρτυρίου του εκτίσθηκε ένας μικρός ναός το 313 αφιερωμένος στο όνομά του. Το 324 στον ίδιο τόπο ανεγέρθηκε μία τρίκλιτη Βασιλική και το 413 κτίστηκε μία μεγαλύτερη. Η σημερινή μορφή του Ναού ανάγεται στο 1950. Σημειωτέον ότι από το 413 μέχρι το 1950 ο Ναός υπέστη πολλές καταστροφές και λεηλασίες. Η τελευταία καταστροφή σημειώθηκε το 1917 από μεγάλη πυρκαϊά. Στα υπόγεια του Ναού αυτού σώζεται ο τόπος όπου φυλακίστηκε ο Άγιος Δημήτριος καθώς και το πρώτο του μνήμα. Στο Ναό φυλάσσονται τα τίμια λείψανα του Αγίου.
Ο Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος είναι ο πολιούχος και προστάτης της Θεσσαλονίκης, και η μνήμη του τελείται στις 26 Οκτωβρίου.

Η μνήμη των Αγίων Νέστορος και Λούπου τελείται την επομένη μέρα, 27 Οκτωβρίου.

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Προαγωγές Εφέδρων Αξιωματικών

Οι έφεδροι αξιωματικοί προάγονται μέχρι το βαθμό του Λοχαγού, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρο 36 του Αν 833/37 και ΠαΔ 4-22/84/ΓΕΣ/1o ΕΓ):Έχουν πενταετές χρονικό διάστημα παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και δεν έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους.
Έχουν ηλικία μικρότερη των 40 ετών.
Έχουν συμμετάσχει σε εθνική ή διακλαδική άσκηση, σε μετεκπαίδευση 7-9 ημερών, σε εκπαίδευση στη Σχολή εφαρμογής της ειδικότητάς τους (Όπλο ή Σώμα).
Ειδικά για τους αξιωματικούς όλων των Σωμάτων (πλην Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών), δεν απαιτείται η συμμετοχή σε εθνική ή διακλαδική άσκηση και σε μετεκπαίδευση 7-9 ημερών.
Επίσης, κατ' εξαίρεση (άρθρο 8 του Νονοθετικού Διατάγματος 4089/60 και ΠαΔ 4-22/84/ΓΕΣ/1ο ΕΓ), είναι δυνατό οι έφεδροι αξιωματικοί να προαχθούν, μέχρι το βαθμό του έφεδρου Ταγματάρχη, εφ' όσον έχουν:
Πενταετές χρονικό διάστημα παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και να μην έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, δηλαδή 53 ετών για τους Ανθλγούς - Υπλγούς και 54 ετών για τους Λγούς.
Ηλικία μικρότερη των σαράντα (40) ετών κατά τον χρόνο υποβολής.
Προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην άμυνα της χώρας και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
Προσφέρει δωρεές υπέρ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ή για άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Εκπονήσει μελέτες, που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην βελτίωση ή επαύξηση του αμυντικού δυναμικού της χώρας.
Ενεργητική συμμετοχή σε στρατιωτικά ή εφεδροπολεμικα συνέδρια, συλλόγους, και οργανισμούς.
Ιδιαίτερες διακρίσεις στον κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό τομέα.
Ιδιαίτερη διάκριση κατά την πολεμική περίοδο.
Ιδιαίτερη επίδοση και διάκριση σε στρατιωτική εκπαίδευση (Στρατιωτικά Σχολεία-Επιστράτευση).
Τα παραπάνω προσόντα, προκύπτουν από τις διαδοχικές σημειώσεις των προτεινομένων και από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της πρότασης (Διοικητική και Επαγγελματική ικανότητα, πειθαρχεία, γραμματικές γνώσεις, ζήλος υγεία κ.λπ.).

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Σείστηκε η Σαμοθράκη ...Πήρε φωτιά η θάλασσα ΄΄ΤΑΜΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2013΄

Ανήμερα της απελευθερώσεως της νήσου Σαμοθράκης από τον Τουρκικό ζυγό χτυπήσανε οι καμπάνες  και καλούσαν τους κατοίκους σε γενικό συναγερμό ...Άσκηση ''ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ'' με τη συμμετοχή Εφέδρων και Εθνοφυλάκων που εξελίχθηκε σε παλλαϊκή άμυνα ! 

Την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013 22:00, πραγματοποιήθηκε η τελική φάση της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2013» της Τακτικής Διοίκησης του 41ου Συντάγματος Πεζικού «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» (ν. Σαμοθράκη), παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστρατήγου κ. Αθανάσιου Τσέλιου.

 


                 


        

 ''Ακούραστος ο Αρχηγός απο Σάββατο είναι ξάγρυπνος...Με την κανάτα το καφέ''
Κατά την διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκαν βολές με πραγματικά πυρά, ημέρα και νύχτα, με το σύνολο των διατιθέμενων όπλων και μέσων του Σχηματισμού, με συμμετοχή εφέδρων και εθνοφυλάκων.


BETERANOS.GR

Ελικόπτερο AH-64D Apache

Ιστορία
Αρχικά αναπτύχθηκε ως μοντέλο 77 από τη Hughes Helicopters, για το πρόγραμμα εξελιγμένων επιθετικών ελικοπτέρων του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικός Στρατός επέλεξε το AH-64 το 1976 για την αντικατάσταση του AH-1 Cobra και ενέκρινε την παραγωγή του από τη Hughes Helicopters το 1982.Το 1984 η Hughes Helicopters εξαγοράστηκε από την McDonnell Douglas που συνέχισε την εξέλιξη και παραγωγή του ελικοπτέρου μέχρι το 1997 όταν και συγχωνεύθηκε με τη Boeing. Κύριος χρήστης είναι ο στρατός των ΗΠΑ αλλά υπηρετεί και σε άλλες χώρες όπως ηΕλλάδαΙαπωνίαΙσραήλΟλλανδίαΣιγκαπούρη και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως το AgustaWestland Apache. Μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί πάνω από χίλια ελικόπτερα αυτού του είδους.
Περιγραφή

Ελικόπτερο AH-64D Apache 

Το AH-64 Apache είναι δικινητήριο ελικόπτερο, μονού στροφείου,τεσσάρων πτερυγίων και πλήρωμα των δύο ατόμων.Διαθέτει σύστημα αισθητήρων τοποθετημένο στη μύτη του αεροσκάφους για απόκτηση στόχου και νυχτερινή όραση. Είναι οπλισμένο με ένα πυροβόλο όπλο M230 των 30 χιλιοστών που βρίσκεται ανάμεσα στο σύστημα προσγείωσης και κάτω από τη άτρακτο του αεροσκάφους. Έχει τέσσερα εξωτερικά σημεία τοποθέτησης AGM-114 και Hydra 70 πυραύλων στα πτερύγια.Το AH-64 διαθέτει επίσης διπλό και τριπλό-εφεδρικό σύστημα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του αεροσκάφους και του πληρώματος, καθώς και περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης για τους πιλότους σε περίπτωση σύγκρουσης.


Εκδόσεις

AH-64A - Πρωτότυπο
AH-64B - Προτεινόμενη αναβάθμιση που ακυρώθηκε
AH-64C - Προτεινόμενη αναβάθμιση που ακυρώθηκε
AH-64D - Το εξελιγμένο μοντέλο AH-64D Apache Longbow, είναι εξοπλισμένο με ένα βελτιωμένο σύνολο αισθητήρων, πιλοτήριο γυαλιού, καλύτερα οπλικά συστήματα, μεγαλύτερη τελική ταχύτητα κ.α.
Sea Apache - Ναυτική έκδοση
Εξαγωγή - Αρκετά μοντέλα που προέρχονται από τα AH-64A και AH-64D είναι διαθέσιμα για εξαγωγή.Επίσης η έκδοση AgustaWestland Apacheσυναρμολογείται στο Ηνωμένο Βασίλειο με άδεια της Boeing.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Σχέδιο τριών όψεων του AH-64 Apache


Διαστάσεις
Πλήρωμα: 2
Μήκος: 17.73 m
Διάμετρος Κύριου Στροφείου: 14.63 m
Ύψος: 3.87 m
Βάρος
Άδειο βάρος: 5.165 kg
Μέγιστο βάρος απογείωσης: 10,433 kg
Επιδόσεις
Ποτέ δεν υπερβαίνει την ταχύτητα: 365 km/h
Μέγιστη ταχύτητα: 293 km/h
Ακτίνα μάχης: 480 km
Αυτονομία: 1,900 km
Μέγιστο ύψος: 6,4 km
Κινητήρες: 2 × General Electric T700-GE-701
Οπλισμός
Πυροβόλα: 1× 30 × 113 mm M230 Chain Gun
Ρουκέτες: Hydra 70

Πύραυλοι: AGM-114 Hellfire ή AIM-92 Stinger

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Προσκύνημα στην Βόρειο Ήπειρο‏ και στο Ύψωμα 731

 Του Ιωάννη Ξηρού *
Προσκυνηματικό ταξίδι πραγματοποίησε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Τρικάλων την 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην Βόρειο Ήπειρο,εκεί όπου για την τιμή και την ανεξαρτησία της Ελλάδος θυσιάστηκαν 12000 Έλληνες κατά το έπος του Σαράντα.
Σ'αυτό έλαβε μέρος και ο γράφων,μέλος της Ένωσης.

Το προσκύνημα άρχισε στο  χωριό Βουλιαράτες,όπου υπάρχει Στρατιωτικό Νεκροταφείο πεσόντων 1940-41 και τότε λειτουργούσε στρατιωτικό νοσοκομείο.Στην συνέχεια οι  προσκυνητές επισκέφθηκαν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στα στενά της Κλεισούρας,όπου ευρίσκεται άλλο ένα Στρατιωτικό Νεκροταφείο Ελλήνων πεσόντων.

Εκεί είχαμε την ευκαιρία να δούμε όλα τα βουνά γύρω από τον Δρίνο και τον Αώο ποταμό,στα οποία έλαβαν χώρα οι σκληρότερες μάχες του πολέμου και τα οποία αποτελούν αιώνιους μάρτυρες της αξίας και του ηρω'ι'σμού και των των δύο αντιπάλων πλευρών,οι οποίες κατά την ιταλική εαρινή επίθεση από 7 μέχρι την 19 Μαρτίου 1941 προσπάθησαν σκληρά,οι μεν Ιταλοί να ανατρέψουν τους Έλληνες και να προελάσουν και οι δε Έλληνες να ακυρώσουν τα σχέδια του εχθρού και να κρατήσουν τις θέσεις που μέχρι τότε κέρδισαν με τόσο φόρο αίματος.

Οι Ιταλοί,οι οποίοι καθόλη την διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα 1940-41 υπέστησαν δεινές ήττες,αποδεικνύοντας κατ'αυτόν τον τρόπο οτι η ιταλική κοινή γνώμη της εποχής μικρή σχέση είχε με τον επεκτατισμό και το πνεύμα της βίας που περιείχε ο φασισμός της ηγεσίας του,σύμφυτο στοιχείο κάθε φασισμού,φοβούμενοι ίσως ολοκληρωτική ήττα και παγίδευση στην Αλβανία από την δράση του ελληνικού Στρατού και του βρετανικού Ναυτικού,αποφάσισαν αυτή την φορά να πολεμήσουν.

Ο Μπενίτο Μουσολίνι,ένας από τους χειρότερους και πιο μοιραίους εχθρούς του Ελληνισμού,πρόξενος της Κατοχής και του συνεπακόλουθου αυτής Εμφυλίου Πολέμου,ήταν παρών στην επίθεση.

Η επίθεση στο


Ύψωμα 731 εξελίχθηκε σε αμοιβαία σφαγή.Το 5ο Σύνταγμα Πεζικού  και ειδικά τα Τρίκαλα πλήρωσαν   την νίκη με 440 νεκρούς,την μεγαλύτερη αναλογία αίματος σε σχέση με τους άλλους Νομούς της χώρας.
Η περιοχή του Μπαλαμπάν,Τριών Αυγών και Ντράγκου,είδε να γίνονται οι φονικότερες μάχες μεταξύ αντιπάλων,οι οποίοι,αφού πέρασαν αμφότεροι έναν μαρτυρικό χειμώνα,επέπεσαν ο εις εναντίον του άλλου με την  απόφαση του απελπισμένου που θέλει είτε με την ολοκληρωτική νίκη,είτε με τον θάνατό του να δώσει ένα τέλος στο δράμα.
Τελικά,η υπέρτερη ελληνική στρατιωτική αξία,συνδυαζόμενη βεβαίως με το αίσθημα του δικαίου που δίνει σε κάθε άνθρωπο μια άδικη επίθεση,έδωσαν την νίκη πάλι στα ελληνικά όπλα και οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να περάσουν.
Ολόκληρη η περιοχή σε βάθος 70 χλμ. από τα σύνορα είναι σπαρμένη με οστά Ελλήνων,άλλα στο έδαφος και τα περισσότερα σε νεκροταφεία και οστεοθήκες.Η Ιταλία πήρε πίσω όλα τα οστά των στρατιωτών της. 
Η ελληνική άποψη όμως επ'αυτού είναι διαφορετική.Η Ελλάδα προτίμησε να αφήσει τα οστά των δικών της παιδιών εκεί,διότι οι Έλληνες θεωρούμε-και ορθώς-οτι ο Έλλην στρατιώτης που πεθαίνει κάπου,πρέπει να θάπτεται στον τόπο της θυσίας του.Η ρήση του Περικλέους''ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος''είναι γραμμένη στο νεκροταφείο.
Άλλωστε και οι Βορειοηπειρώτες δεν επιθυμούν την απομάκρυνση των οστών από τον τόπο τους,θέλοντας να δείξουν οτι η θυσία των μαχητών μας έγινε επί ελληνικού εδάφους,επί της αμιγώς ελληνικής Βορείου Ηπείρου και επομένως η θέση τους είναι εκεί. 
Βεβαίως,άλλη άποψη έχουν οι αλβανικές κυβερνήσεις,οι οποίες επιθυμούν την απομάκρυνση των οστών και παρουσιάζουν τον Πόλεμο του 1940 ως ...ελληνική εισβολή στην Αλβανία.
Κατά την διαδρομή συνόρων-Αργυροκάστρου-Αγίων Σαράντα είχαμε μια θαυμάσια θέα των ελληνικών χωριών,όλα καθαρά και προκομένα,όπως επίσης διαπιστώσαμε την πρόοδο συνολικά της Αλβανίας κατά τα τελευταία χρόνια.99 χωριά ελλήνικά έχει το βόρειο μέρος του αρχαίου βασιλείου του Πύρρου,τα 34 μεταξύ συνόρων και Αργυροκάστρου. 
Η γη δεν καλλιεργείται ακόμη επαρκώς,ίσως λόγω του πολύ μικρού κλήρου και η  μανία των Αλβανών εναντίον του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1991 κατέστρεψε μεγάλο μέρος της βιομηχανίας,νομίζοντας έτσι οτι τιμωρούν το πρώην καθεστώς.
Παρόλα αυτά,τα εμβάσματα του 1500000 μεταναστών και κάποιες ξένες επενδύσεις,μαζί με την ευρωπα'ι'κή βοήθεια επιτρέπουν μια μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα και μια άνθηση του τουρισμού.
Οι Άγιοι Σαράντα μετατρέπονται σε αλβανική Ριβιέρα.Τα πιο πολλά όμως αγροτικά προ'ι'όντα εισάγονται και νομίζω οτι απαιτείται επανακαθορισμός της αγροτικής ιδιοκτησιακής πολιτικής. 
Η διατροφική επάρκεια θα επιτρέψει στο μέλλον-μαζί με τον διαρκώς αυξανόμενο τουρισμό-την ανάπτυξη και των άλλων τομέων της οικονομίας.
 Οι Αλβανοί,βγαίνοντας από 45 χρόνια επίσημης αθε'ί'ας,έχουν ακόμη τις θρησκείες τους(Ισλάμ,Ορθοδοξία,Καθολικισμός)ως στοιχείο ταυτότητος μάλλον,παρά ως συνειδητή πίστη.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος κατάφερε να επαναθεμελιώσει την Ορθοδοξία,πατώντας στα βήματα του γίγαντα που ονομαζόταν Κοσμάς Αιτωλός και οι εκκλησίες του γέμουν αληθινών πιστών,ελληνικής και αλβανικής καταγωγής,στοιχείο που ενώνει και τους δύο λαούς. Ο Αναστάσιος,όχι τυχαία,θεωρείται εν ζωή άγιος από ορθόδοξους και καθολικούς κληρικούς,από σουνίτες και σι'ί'τες ιερωμένους,από τον Δαλά'ι' Λάμα του Θιβέτ.Κλείνοντας,καλώ όλους μα όλους τους Έλληνες να επισκεφθούν έστω μια φορά στην ζωή τους την Βόρειο Ήπειρο και να προσκυνήσουν τον ιερό τόπο,όπου ο Ελληνισμός το 1940-41 απέδειξε οτι είναι στην Ιστορία του ένας.
Το έπος 1940-41 είναι ισάξιο σε συναισθηματική και ιστορική αξία με τους Περσικούς Πολέμους και την Επανάσταση του 1821.
Και κάτι άλλο.Για λόγους ιστορικής δικαιοσύνης τονίζω οτι ο Ιταλός στρατιώτης,παρόλη την περιφρόνηση και την υποβάθμιση που υπέστη για έναν πόλεμο στον οποίον ουδέποτε πίστεψε,ήταν ένας καλός μαχητής και μάλιστα όταν χρειάστηκε να αμυνθεί  ήταν ισάξιος του Έλληνα αντιπάλου του,όπως παραδέχθηκε ο Αρχιστράτηγος Παπάγος.Στα σημειώματα των Ιταλών γραφόταν οτι με τους Έλληνες είμαστε στην ζωή εχθροί,στον θάνατο φίλοι.Όλα τα άλλα είναι Ιστορία.Αξίζουν συγχαρητήρια για το ταξίδι αυτό στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Τρικάλων και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο αυτής κ.Ευάγγελο Στέφο,στην ξεναγό μας και στο Γραφείο Ταξιδίων του κ.Χρήστου Αντωνόπουλου.

* Ιωάννης Ξηρός

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Το Δ.Σ. του ΣΕΑΝ Καρδίτσας πραγματοποίησε συνέλευση στα γραφεία του συνδέσμου με σκοπό να δρομολογήσει αποφάσεις που έχουν παρθεί


Το Δ.Σ. του ΣΕΑΝ Καρδίτσας πραγματοποίησε συνέλευση στα γραφεία του συνδέσμου με σκοπό να δρομολογήσει αποφάσεις που έχουν παρθεί , αλλά και να προγραμματίσει  νέες .
Όλες οι ενέργειες του έχουν ως αντικειμενικό σκοπό να ενεργοποιήσουν τα μέλη του συνδέσμου .Ο ρόλος που μας έχει αναθέσει η πολιτεία είναι ουσιαστικός . Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω χρειάζεται συνεχής επαφή μεταξύ μας και ενημέρωση  .
Καταρχήν έχουν προγραμματιστεί δύο εκδρομές . Η πρώτη θα γίνει στο Στεφανοβίκειο όπου θα υπάρχει ξενάγηση και ενημέρωση στη βάση των επιθετικών ελικοπτέρων του Ε.Σ.(απάτσι). Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη λέσχη αξιωματικών Βόλου και τέλος προβλέπεται περιήγηση στην πόλη του Βόλου.  Η δεύτερη θα είναι διήμερη εκδρομή με προορισμό την Καστοριά ,τη Φλώρινα ,τις Πρέσπες και το Νυμφαίο. Λεπτομερής ενημέρωση θα γίνει από την ιστοσελίδα μας καθώς και από τα μέλη του συλλόγου.
Επίσης αποφασίστηκε  να υπάρχει μόνιμη έκθεση παλαιών αντικειμένων στα γραφεία του ΣΕΑΝ Καρδίτσας όπως στολές, φωτογραφίες  και άλλα. Έτσι λοιπόν οποιαδήποτε προσφορά τέτοιου υλικού είναι ευπρόσδεκτη.
Ακόμη αποφασίστηκε να μαζευτούν τρόφιμα από τα μέλη του συνδέσμου, αλλά και από φίλους , ώστε να δοθούν σε ιδρύματα και σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες (τηλ. επικοινωνίας 2441020508 κο Ντενησιώτη).
Τέλος θα θέλαμε να επικροτήσουμε την απόφαση του υπουργού εθνικής άμυνας κου  Δ. Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή αρμάτων , ελικοπτέρων και αεροσκαφών στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο του ΟΧΙ που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 28  Οκτωβρίου.


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟ


Βιογραφικό σημείωμα

                                                                 ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

           - Γεννήθηκε στον Αμάραντο (πρώην Μαστρογιάννη) Καρδίτσας το έτος 1915. Ήταν παιδί φτωχής πολύτεκνης αγροτικής  οικογένειας  .Τέλειωσε το Δημοτικό και κατόπιν το Γυμνάσιο Καρδίτσας .Πέρασε στο διδασκαλείο Λαμίας ...και συνέχισε αυτές μετά δυο χρόνια στο Διδασκαλείο Μυτιλήνης με την οικονομική συνδρομή του τ.Μητροπολίτη Καρδίτσας Ιεζεκιήλ, του στρατηγού Ιωάννη Καραγιώργου και του ιατρού Χρυσόστομου Κρικέλη.
Αποφοιτώντας από το Διδασκαλείο διορίζετε δάσκαλος   το 1938 στο Γαρδίκι Τρικάλων.
           - Τον Απρίλιο του 1938 καλείται στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου.Αποφοίτησε αυτης 9ος στη σειρά  και διορίζετε στο 5ο Σύνταγμα Τρικάλων  .

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ο Πόλεμος του 1940 τον βρίσκει στην πρώτη γραμμή με το βαθμό του εφ.Ανθυπασπιστού...Η αυταπάρνηση εκτέλεσης του καθήκοντος του του έδωσε κύρος και σεβασμο στα μάτια  των συναδέλφων του.Η αυταπάρνηση του υψώματος ΚΙΑΦΑ στα 2390 μέτρα υψόμετρο η άξια ηγεσία και η αποτελεσματική αυταπάρνηση  της  αμυνόμενης ζώνης μετά από τρία μερόνυχτα μάχης τον δικαίωσαν .Ο Δκτης Συνταγματάρχης Δαβ΄'ακης εαν και τραυματισμένος αναγνώρισε σε κάθε  μαχητή , την πολεμικη του ανδρεία  με την απο 4-10-1940 Ημερήσια Διαταγή του περί ηθικών αμοιβών.
έγραφε:  Αξιωματικοί και οπλίτες της 613 Μονάδος ,Ο Δκτης σας Δαβάκης Κωνσταντίνος ,τραυματίας ,αναγκάζεται ν αποχωρισθεί προσωρινώς υμών .Σας απήθυνε τα συγχαρητήρια του και σας ευχαριστεί ,διότι επί τρία συνεχή ημερονύκτια  την 28ην ,29ην, και 30ην Οκτωβρίου 1940 ,υπό συνθήκες κλιματολογικός δυσμενέστατες αμυνθείκατε του Πάτριου εδάφους.........................συνεχίζει η διαταγή ......................
κινήθειτε προς τα εμπρός και ενεργήσατε επι τριήμερον 1η ,2ας,και 3ης Νοεμβρίου αντεπίθεσιν ορμητικήν και θαρραλέαν μέχρι των εχθρικών θέσεων .Καταλάβατε κατοπιν αγώνος εκ του σύνεγγυς .................................προξενήσατε εις αυτόν  απώλειας.σαλλαβόντες  αιχαμαλώτους 7 Αξιωματικούς ,5 υπαξιωματικούς και 300 οπλίτας,τρία πυροβόλα ,δύο όλμους ,τρεις σημαίες του 8ου Συντάγματος Αλπινιστών και πλείστα αυτόματα οπλά ,τυφέκια ,και άφθονα πυρομαχικά ,ως και 400 ημιονούς.
Με την στάση σας εσώστε την ΕΛΛΑΔΑ."  Συνεχίζει η Διαταγή και μνημονεύει τους προτείνοντάς για Πολεμικό Σταυρό  και ηθικές αμοιβές.Τον Καφαντάρη τον προτείνει για μονιμότητα.


Ο Ιωάννης Καφαντάρης το 1946-49 έλαβε μέρος στους αγώνες της Πατρίδας με τον Βαθμό του εφέδρου Υπολοχαγού. Προήχθη έως τον Βαθμό του εφέδρου Αντισυνταγματάρχου και

έλαβε τα εξής μετάλλια:
Αργυρό αριστείο Ανδρείας
Αργυρός Σταυρός του Γεωργίου Α
Πολεμικό Στυαρό Γ τάξεως
Χρυσό Σταυρό του Ταγματος του Φοίνικα (μετά Ξιφών)
Χρυσο Σταυρό του Ταγματος του Φοίνικα (άνευ ξιφών)Δια μνημόνευση
του Σταυρού της Α.Π.Ο.Ε.Α (μετά θάνατον)
απεβίωσε 9-1-2006 σε ηλικία 91 ετών και έχαιρε της φιλίας πολλών συμπολιτών και συμπολεμιστών. Εμμανουηλ Γ.Παυλής
εφεδρος Τρχης (ΠΖ)
πρόεδρος ΣΕΑΝ Μαγνησίας 2012-2015
Παραγωγός της εκπομπής "Εθελοντής εν Δράσει"