Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Επίσκεψη Α/ΓΕΣ στο ΚΕΕΔ

Την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, επισκέφθηκε την έδρα του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» στην Νέα Πέραμο, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες των Μονάδων του στρατοπέδου και στην συνέχεια έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες του στο προσωπικό τους.
Αναρτήθηκε από kranosΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΠΟΛΗΤΗ 3/14Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 22Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Επίσκεψη του Σ.Ε.Α.Ν. Καρδίτσας στο Διοικητή της 1ης Στρατιάς

Την Δευτέρα 26 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Σ.Ε.Α.Ν. Καρδίτσας στον Διοικητή της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγο Τελλίδη Βασίλειο, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως .
Ο Πρόεδρος ( Ντενησιώτης Ιωάννης ) και τα μέλη του Συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν από το Στρατηγό, να εκτιμήσουν την χαρισματική του προσωπικότητα και να ανταλλάξουν εποικοδομητικές απόψεις σχετικά με προγραμματισμό μελλοντικών δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

                                                                      Ο Πρόεδρος

ΝΤΕΝΗΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


«Εάλω η Πολις 29 Μαιου 1453.»

«Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν»
Ευρυπίδης

Λαός χωρίς ιστορική μνήμη είναι λαός χωρίς παρόν και χωρίς μέλλον γιατί εκείνοι που ξεχνούν την ιστορία τους δεν μπορούν με κανένα τρόπο να δημιουργήσουν το μέλλον τους.
Καθήκον μας λοιπόν να διατηρήσουμε τη μνήμη της μακραίωνης και ένδοξης ιστορίας μας και την εθνική μας συνείδηση που αποτελεί την ταυτότητα μας και το συνεκτικό κρίκο της ύπαρξης και της δυναμικής παρουσίας μα στα πεπρωμένα αυτού του τόπυ που λέγεται πατρίδα


«Εάλω η Πολις 29 Μαιου 1453.»

Η αποφράς ημερομηνία . Αντί κειμένου, η βιωματική προσέγγιση της θλιβερής ημέρας για τον Ελληνισμό αποκρυσταλλώνετε ανάγλυφα  στη προβολή των επιστολών που αντήλλαξαν ο Μεχμέτ, ο Πορθητής της Πόλης, με τον τελευταίο αυτοκράτορα και ηρωικό υπερασπιστή της Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Τα κείμενα δεν έχουν μόνο ιστορική αξία. Αναφερόμενος ο χρονικογράφος Φραντζής στον Μεχμέτ (έχει εσφαλμένα επικρατήσει να τον αποκαλούν Μωάμεθ) γράφει: (Προηγείται το πρωτότυπο και ακολουθεί η απόδοση στη νεοελληνική).
Ἀπαρτίσας οὖν τὰ πάντα, ὡς αὐτῷ ἐδόκει καλῶς, ἔπεμψεν ἔνδον λέγων τῷ βασιλεῖ:       (Ο Μεχεμέτ), αφού ετοίμασε τα πάντα όπως καλύτερα νόμιζε, έστειλε μήνυμα λέγοντας στο βασιλιά:   «Γίνωσκε τὰ τοῦ πολέμου ἤδη ἀπήρτησθαι• καὶ καιρός ἐστιν ἀπό τοῦ νῦν πρᾶξαι τὸ ἐνθυμηθὲν πρὸ πολλοῦ παρ’ ἡμῖν νῦν• τὴν δὲ ἔκβασιν τοῦ σκοποῦ τῷ Θεῷ ἐφίεμεν. Τί λέγεις; Βούλει καταλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀπελθεῖν, ἔνθα καὶ βούλει, μετὰ τῶν σῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καταλιπὼν τὸν δῆμον ἀζήμιον εἶναι καὶ παρ’ ἡμῶν καὶ παρά σοῦ; ἤ ἀντιστῆναι καὶ σὺν τῇ ζωῇ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἀπολέσεις σύ τε καὶ οἱ μετὰ σέ, ὁ δὲ δῆμος αἰχμαλωτιστθεὶς παρὰ τῶν Τούρκων διασπαρῶσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ;»
«Μάθε ότι έχουν τελειώσει οι πολεμικές προετοιμασίες. Ήρθε πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που θέλουμε εδώ και πολύ καιρό. Την έκβασή του την αφήνουμε στο Θεό. Τι λες; Θέλεις να εγκαταλείψεις την Πόλη και να φύγεις, όπου θέλεις, μαζί με τους άρχοντές σου και τα υπάρχοντά τους, αφήνοντας αζήμιο το λαό και από μένα και από σένα; Ήθέλεις να αντισταθείς και να χάσεις τη ζωή σου και τα υπάρχοντά σου και συ και οι μετά σου, κι ο λαός αφού αιχμαλωτιστεί από τους Τούρκους, να διασκορπιστεί σ’ όλη τη γη;».
Ὁ βασιλεὺς δ’ ἀπεκρίνατο σὺν τῇ συγκλήτῳ• Κι ο βασιλιάς με τη σύγκλητο αποκρίθηκε: «Εἰ μἐν βούλει, καθὼς καὶ οἱ πατέρες σου ἔζησαν, εἰρηνικῶς σὺν ἡμῖν συζῆσαι καὶ σύ, τῷ Θεῷ χάρις. Ἐκεῖνοι γὰρ τοὺς ἐμοὺς γονεῖς ὡς πατέρας ἐλόγιζον καὶ οὕτως ἐτίμων, τὴν δὲ πόλιν ταύτην ὡς πατρίδα• καὶ γὰρ ἐν καιρῷ περιστάσεως ἅπαντες ἐντὸς ταύτης εἰσιόντες ἐσώθησαν καὶ οὐδεὶς ὁ ἀντισταίνων ἐμακροβίω. Ἔχε δὲ καὶ τὰ παρ’ ἡμῖν ἁρπαχθέντα ἀδίκως κάστρα καὶ γῆν ὡς δίκαια καὶ ἀπόκοψον καὶ τοὺς φόρους τόσους, ὅσους κατὰ τὴν ἡμετέραν δύναμιν, κατ’ ἔτος τοῦ δοῦναι σοι καὶ ἄπελθε ἐν εἰρήνῃ. Τί γὰρ οἶδας, εἰ θαῤῥῶν κερδᾶναι εὐρεθῇς κερδανθείς; Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ• κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».
«Αν θέλεις να ζήσεις μαζί μας ειρηνικά, όπως και οι πρόγονοί σου, ας έχεις την ευλογία του Θεού. Γιατί εκείνοι θεωρούσαν τους γονείς μου ως πατέρες τους και τους τιμούσαν ανάλογα, κι αυτή την πόλη τη θεωρούσαν ως πατρίδα τους. Σε καιρό ανάγκης όλοι τους έτρεχαν μέσα να σωθούν και κανένας αντίπαλός της δεν έζησε πολλά χρόνια. Κράτα τα κάστρα και τη γη που μας άρπαξες άδικα, όρισε και ετήσιους φόρους ανάλογα με τη δύναμή μας κα φύγε ειρηνικά. Σκέφτηκες ότι ενώ νομίζεις πως θα κερδίσεις μπορεί να βρεθείς χαμένος; Το να σου παραδώσω την Πόλη ούτε δικό μου δικαίωμα είναι ούτε κανενός άλλου από τους κατοίκους της• γιατί όλοι με μια ψυχή (προτιμούμε) να πεθάνουμε με τη θέλησή μας και δε θα λυπηθούμε (για την απώλεια) της ζωή μας».
Πράγματι, λοιπόν, ο αυτοκράτορας και οι συν αυτώ θα μπορούσαν, διαβλέποντας με αντικειμενική κρίση το μάταιο του αγώνα (όπως έκανε και ο αδελφός του επτά χρόνια αργότερα στο Μυστρά), να παραδώσουν την Πόλη και να έσωζαν τη ζωή τους. Θα ζούσε, λοιπόν, ενδεχομένως, σ’ αυτή την περίπτωση, κάποια χρόνια ακόμη αλλά θα παρέμενε  ένας άσημος και ανυπόληπτος στην Ιστορία αυτοκράτορας, ενώ, με τη γενναία και αντάξια της ελληνικής του συνείδησης πράξη, διερμηνεύοντας την κοινή πεποίθηση, επέλεξε να θυσιάσει τη ζωή του, τοποθετώντας υπεράνω αυτής την πίστη στα ιδανικά του. Έτσι κατέλιπε δαφνοστεφανωμένο τ’ όνομά του στους αιώνες κι έγραψε μια ακόμη ένδοξη σελίδα στην Ελληνική Ιστορία..     

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

( ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ )

    ΝΤΕΝΗΣΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ


Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Επίσκεψη Α/ΓΕΣ στην ΔΑΝ Μεγίστης


Το Σάββατο 24 Μαΐου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς επισκέφθηκε στην Περιοχή Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ, τις νήσους ΜΕΓΙΣΤΗ, ΡΩ και ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες των τμημάτων και έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες του στο προσωπικό. Τον κ. Α/ΓΕΣ συνόδευσε ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος και ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ Υποστράτηγος κ. Αλκιβιάδης Στεφανής.Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ Τάξεως 2013


Από την Τρίτη 20 έως την Πέμπτη 22 Μαΐ 14, στην Περιοχή Ευθύνης της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, πραγματοποιήθηκε τακτική άσκηση επιπέδου Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού, στην οποία συμμετείχαν ως πληρώματα Ανθυπολοχαγοί Πεζικού, Αεροπορίας Στρατού και Ανθυπίλαρχοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 2013.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης, εξετάστηκαν αντικείμενα επιθετικών επιχειρήσεων με διάσπαση κωλύματος, διαδικασία και ενέργειες κατά τη λήψη επαφής καθώς και ενέργειες κατά την εσπευσμένη επίθεση, ημέρα και νύχτα. Επίσης στην άσκηση συμμετείχαν ζεύγη αεροσκαφών Α-7 Corsair της 116 ΠΜ/336 Μοίρας και Επιθετικά Ελικόπτερα του 2ου Τάγματος Επιθετικών Ελικοπτέρων.
 ΠΗΓΗ ΚΡΑΝΟΣ