Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΧΡΙ 19-5-2017 Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ – ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ


ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ που εκδίδεται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.493/1/157718/19-5-16), Η ΔΕ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ “ΠΑΛΑΙΟΥ” ΤΥΠΟΥ ΘΑ ΠΑΥΣΕΙ ΣΤΙΣ 19-5-2017.
Γι αυτόν το λόγο ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ να υποβάλλουν εκ νέου δικαιολογητικά για την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας. Τα δικαιολογητικά και την αίτηση θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, όπως και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΘΑ.
Ειδικότερα, χρειάζεται:
Αίτηση
(Είναι σε μορφή pdf ή  excel  και την συμπληρώνετε μηχανογραφικά με μικρά γράμματα, προκειμένου να είναι διακριτός ο τονισμός των υπόψη στοιχείων. Επισημαίνεται η σχολαστική συμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων και με λατινικούς χαρακτήρες, όπως στην πολιτική ταυτότητα. Στην πρώτη σειρά που αναφέρει αρ.ταυτότητας δεν γράφετε τίποτα (κενό), εκτός αν πρόκειται για αντικατάσταση παλαιάς, οπότε σημειώνετε τον αριθμό της παλαιάς ταυτότητας).
Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ (τελευταίου τριμήνου)
(Μπορείτε να ζητήσετε από το αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο ή το ΚΕΠ. Υπόδειγμα αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α΄ μπορείτε να βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα μας ή στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΘΑ).
Δύο (2) φωτογραφίες
(έγχρωμες, πρόσφατες ,σε λευκό φόντο, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς), διαστάσεων 3 εκ Χ 3 εκ. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να εκτυπώνονται στο λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου. Το υλικό της φωτογραφίας θα είναι προϊόν επαγγελματικού φωτογραφικού εργαστηρίου και όχι πρόχειρα διασκευασμένο υλικό προσαρμοσμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίζει μια φωτογραφία ταυτότητας. Για αποφυγή φθοράς των φωτογραφιών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τις τοποθετούν σε μικρό φάκελο. Απαραιτήτως να γνωρίζετε την ομάδα αίματος
* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, εξαιτίας ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ, ΦΘΟΡΑΣ του παλαιού ή αλλαγής στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της έκδοσης του νέου ΔΤ. Το αυτό ισχύει και για την αντικατάσταση του μέχρι πρότινος εκδιδόμενου τύπου ταυτότητας με αυτή ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, το δε “παλαιό” ΔΤ θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση για αντικατάσταση.
* Η πιστοποίηση της απώλειας, θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα υποβάλλει ο απωλέσας, στον ΣΕΑΝ
* Σε περίπτωση κλοπής να συνυποβάλλεται και η δήλωση συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή.


Στρατηγός Μανωλάς: «Μην Μασάτε Εμείς είμαστε πάντα εδώ!»…Ο Αρχηγός τα λέει Όλα!Η Συνέντευξη του Στρατηγού Μανωλά και  Επιτίμου  Α/ΓΕΣ  αποκλειστικά στο ΒΕΤΕΡΑΝΟ
ΣΕ μια κατάθεση ψυχής όπου ο Στρατηγός δεν μάσησε τα λόγια του και τα είπε όλα όπως πρέπει και δεν κρύφτηκε πίσω από διφορούμενες Απόψεις!

)Στρατηγέ :Πως κρίνεται πρώτα απο όλα την ανάμειξη των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων σε Πραξικόπημα και γιατί τώρα ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ΄ Ολόκληρη η περιοχή της ΝΑ Μεσογείου ευρίσκεται υπό διαμόρφωση ,υπό νέο σχεδιασμό από τον οποίο θα προκύψουν πιθανώς νέες κρατικές οντότητες. Η Τουρκία είναι μία σημαντική χώρα στην περιοχή, ισχυρή αλλά έκανε υπό τον σημερινό Πρόεδρο μεγαλύτερη εξαγωγή ισχύος από ότι της αναλογούσε.
Παράλληλα ο Πρόεδρός της έχει ενοχλήσει με την προσωπική αλλά και την θεσμική του συμπεριφορά τους ισχυρούς δρώντες του διεθνούς συστήματος ενώ και στο εσωτερικό της χώρας του ,δεν πολιτεύτηκε με σύνεση με αποτέλεσμα να θίγει τόσο το Κεμαλικό κατεστημένο και τους εκφραστές του με αιχμή τις ΕΔ αλλά και τους οπαδούς του Γκιουλέν στο Δικαστικό σώμα ,την ΜΙΤ  και στην Αστυνομία .
Παράλληλα οι εξελίξεις στην Συρία τρέχουν και η δημιουργία Ομόσπονδου Κουρδικού Κρατους ,εντός της επικράτειας της Συρίας βραχυπρόθεσμα ,φαίνεται ότι είναι γεγονός και πρέπει να προχωρήσει άμεσα.
Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία ευρίσκεται σε αστάθεια αυτή την στιγμή και ο Πρόεδρος της προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση εσωτερικά ενώ στο εξωτερικό είναι αποδυναμωμένος και θα παραμείνει έτσι.
2) α)Η Ελλάδα κακώς για εμάς ,αλλά αναμείχθηκε σε μια κρίση που δεν έπρεπε να εμπλακεί και αναφερόμαστε στην  Λιποταξία και την αίτηση Ασύλου των 8 Τούρκων Στρατιωτικών !

β) Πως κρίνεται την αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης  ,γιατί Στρατιωτική εμπλοκή και αντίδραση δεν είχαμε και κατά την γνώμη σας ποια πρέπει να είναι η αντίδραση και η στάση  μας απο εδώ και πέρα ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  α. Η Ελλάδα δεν έχει αναμειχθεί ακόμη στην κρίση ούτε υπάρχει κρίση αυτή την στιγμή .Πιθανώς να υπάρξει ανάλογα με το πως θα χειρισθούμε την κατάσταση αλλά αυτή την στιγμή υπάρχει μία υποβόσκουσα ένταση που εκφράστηκε και με την στιχομυθία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας αλλά και με τις δηλώσεις του Τούρκου Πρέσβυ.
Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε εμείς να εξελιχθεί σε κρίση με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και λαμβάνονται.
    Β .Έχουμε αντιδράσει ήρεμα μέχρι στιγμής .Θα έπρεπε από την αρχή να έχουμε μεταφέρει τους 8 στην Αθήνα και να μην τους κρατάμε στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα και να έχουμε αποφασίσει ήδη το τί θα κάνουμε.
Το δίλημμα της Ελλάδος είναι αν θα δράσει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ή σύμφωνα με τα Εθνικά συμφέροντα.Πάντοτε αποφασίζω με βάση το εθνικό συμφέρον ,γιατί όλα τα κράτη όταν έρχονται σε αυτό το σημείο ,πράττουν το ίδιο.
Το πρόβλημα είναι ,ότι εμείς στις Διεθνείς διαπραγματεύσεις μας χρησιμοποιούμε πάντο τε επιχειρήματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο .
Η πεποίθησή μου είναι όμως ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να γίνει μέρος ενός καθαρά Τουρκικού προβλήματος .
Σε καθαρά ανθρώπινη βάση και πρακτικά ,μην ξεχνάμε ότι είναι πραξικοπηματίες ,αλλιώς δεν θα έφευγαν από την χώρα τους,είναι επίορκοι,έστρεψαν τα όπλα τους κατά του λαού τους ,παρέδωσαν τα όπλα τους σε ξένη χώρα  και έφυγαν και άφησαν τις οικογένειές τους στο έλεος του κράτους και ήδη έχουν συλληφθεί οι οικογένειές τους .Ποιός Έλληνας θα το έκανε αυτό; .
Ο Έλληνας πεθαίνει για την οικογένειά του και τα παιδιά του, δεν κοιτάει τον εαυτό του .Γι αυτόν τον λόγο είναι κατακριτέοι, από εμένα. Το δυνατόν  συντομότερο πρέπει να παραδοθούν.!!!
3) α)Στρατηγέ κατά την διάρκεια της θητείας σας ως Α/ΓΕΣ  αντιμετωπίσατε επιτυχώς μια μεγάλη Κρίση στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και μάλιστα ίσως με προσωπικό ρίσκο, αντιμετωπίσατε τα Τούρκικα Πολεμικά Σκάφη που εκτελούσαν ασκήσεις αποκλεισμού των νησιών με …Επίσκεψη και επιθεώρηση όλων των Μονάδων και των φυλακίων δίνοντας εναν αέρα και μια δύναμη σιγουριάς Τότε…Υπάρχει τώρα αυτή η Σιγουριά ;ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όλοι οι αρχηγοί των Επιτελείων ανέκαθεν έτσι έκαναν και έτσι κάνουν ,γιατί απλά έτσι εκτελούν τα καθήκοντά τους .Δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι κατά την διάρκεια της αρχηγίας μου υπήρχε υψηλό ηθικό .Εκτιμώ ότι και τώρα υπάρχει υψηλό ηθικό και αυτό αποτελεί διαρκή μέριμνα των διοικούντων.
β) Σήμερα απο την Πλευρά του Στρατηγού αλλά με την τέχνη του Πολέμου του Καταδρομέα που γνωρίζεται , πώς θα αντιμετωπίζατε εσείς την Κρίση που είναι σε εξέλιξη με τους Τούρκους Κομάντος που προσπαθούν να διαφύγουν στα Ελληνικά νησιά ;…Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έκανε λόγο για πάνω απο 1000 Κομάντος!
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όπως σας απήντησα και προηγουμένως δεν υπάρχει κρίση και πιστεύω ότι η πολιτεία και οι ΕΔ αντιμετωπίζουν το θέμα με επαγγελματισμό.
Το θέμα της πιθανής αντιμετωπίσεως του σεναρίου που αναφέρετε ,είναι γνωστο στις ΕΔ .
Υπάρχουν αρκετοί Καταδρομείς Στρατηγοί ,που είναι γνώστες των Ειδικών Επιχειρήσεων και εάν συμβεί ,θα το αντιμετωπίσουν με άριστο τρόπο.
Έχουν άριστη εκπαίδευση και γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν .’Αλλως τε οι επιχειρήσεις αυτές είναι απλές και τις εξετάζουμε στα διάφορα παίγνια .Να μην ανησυχείτε.
4)Στην Τουρκία υπάρχει διχασμός αυτή τη φορά και για πρώτη φορά ο Στρατός δεν απολαμβάνει το Σεβασμό των Πολιτών …Είναι μια Ευκαιρία αυτό για την Ελλάδα ή είναι μια Κρίση προς εξαγωγή
Η Τουρκία είναι γεγονός ,ότι ευρίσκεται σε κρίση και είναι σε κατάσταση αποσταθεροποίησης. Πολλές χώρες ευρίσκονται κατά διαστήματα σε τέτοιες καταστάσεις.΄
Εκτιμώ ότι πρέπει να μην γίνουμε μέρος των προβλημάτων της και να την αφήσουμε να επιλύσει τα του οίκου της με τον τρόπο που επιθυμεί ΑΡΚΕΊ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΡΕΆΣΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΆ ΤΑ ΔΙΚΆ Μας ΕΘΝΙΚΆ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ.
Όσο δεν κάνουν εξαγωγή αποσταθεροποίησης σε εμας ,ας επιλύοθν τα του οικου τους.Μην ξεχνάμε ότι σήμερα υπάρχουν και κοινά οικονομικά, ενεργειακά,και άλλα συμφέροντα από τα οποία δεν θα πρέπει εμείς να έχουμε βλάβη ,κατά το δυνατόν.
5)Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος απο την Βουλή των Ελλήνων για Συνδικαλισμό στις Τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων …Ποια είναι η άποψη σας  όταν μάλιστα κατά την διάρκεια της θητείας σας ώς Αρχηγός ήσασταν και είστε πολύ αγαπητός στα Χαμηλόβαθμα Στελέχη ;
Είμαι κατά σου συνδικαλισμού στο Στράτευμα ,κατ αρχήν.Πιστεύω ότι εάν η Διοίκηση ασκείται χρηστά κι έτσι όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς ,με διάθεση από τους διοικούντες να βοηθούν και υποστηρίζουν το προσωπικό πρωτίστως ,τότε ο συνδικαλιστικός ρόλος ασκείται θεσμικά από τον Αρχηγό και τα Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων
.Γι αυτό και τα όργανα αυτά είναι συλλογικά ,πρέπει να λειτουργούν έτσι και δεν είναι αρχή του ενός ανδρός.Αν λοιπόν λειτουργούν σωστά ,τότε δεν υπάρχει ανάγκη για ύπαρξη συνδικαλισμού.
Διαφαίνεται παρ όλα αυτά ότι υπάρχει χώρος για επαγγελματικά σωματεία ,όχι όμως συνδικαλιστικά ,λόγω της υπάρξεως πολλών επαγγελματιών οπλιτών και στελεχών .
Υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων σωματείων πχ οι Αμερικανοί Πεζοναύτες έχουν επαγγελματικό σωματείο.Αυτό δεν έχει επηρεάσει το αξιόμαχο τους και την πειθαρχία τους.
6) Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος στη πρόσφατη τη του επίσκεψη στην 1η ΤΑΞΑΣ μίλησε για την Ίδρυση Γραμματείας Βετεράνων στο Πεντάγωνο …(Παλιά σκέψη  στο Πεντάγωνο) !  Θα συμμετείχατε σε μια τέτοια Γραμματεία δίνοντας την  εμπειρία σας και τις γνώσεις σε ένα (Συμβούλιο Βετεράνων θα το λέγαμε …


Αν σας γινόταν Πρόταση που είναι πολύ πιθανό … Να σημειωθεί  Αρχηγέ ότι στο Ισραήλ είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό  Άτυπο Συμβούλιο Βετεράνων !
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η ιδέα είναι πράγματι παλαιά και την βρίσκω σωστή .Ως αρχηγός είχα καλέσει όλους τους παλαιότερους Αρχήγούς ,τους είχα αναφέρει την κατάσταση του Στρατού ,που βρισκόμαστε ,τις εξελίξεις και είχα ζητήσει την αποψή τους .
Είχε επακολουθήσει ευρεία συζήτηση και είχαν εξετασθεί αρκετά θέματα. Είχα μαζέψει αρκετές συμβουλές  ,οι οποίες και με βοήθησαν σημαντικά στην εκτέλεση των καθηκόντων μου.
Πιστεύω στην ύπαρξη ενός τέτοιου οργάνου ,με καθαρά συμβουλευτικό ρόλο ,με νομοθετημενους όρους λειτουργίας .Βεβαίως θα συμμετείχα  ,γιατί εδώ μιλάμε για την Πατρίδα και τις ΕΔ .
Τα θέματα αυτά δεν είναι προσωπικά  και έχουν θέση όλοι ,όσοι έχουν ή είχαν  θεσμικό ρόλο και επιθυμούν να συνεισφέρουν .Προσωπικές διαφορές ,διαφωνίες ,πικρίες κλπ παραμερίζονται.Η επιβίωση της Πατρίδας και του Έθνους αποτελεί αποστολή όλων ,ως αλλως τε ορίζει και το Σύνταγμα στ άρθρο 1 και το άρθρο 51 ,ερμηνευόμενα υπο την εύρεία τους μορφή.
 7) Και μια Προσωπική ερώτηση :Είστε πολύ νέος ακόμη για «αποστρατευτείτε » …Tα σχέδια σας για την επόμενη μέρα ; Ακούστηκε οτι σας έγινε πρόταση να κατεβείτε και στη Πολιτική ; Αληθεύει ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  Δεν θεωρώ ότι έχω αποστρατευθεί από την ζωή .Το γεγονός ότι αποστρατεύθηκα από τον Στρατό ,μου άνοιξε άλλους δρόμους στην ζωή μου, στους οποίους βέβαια η εμπειρία και γνώσεις που απέκτησα από την υπηρεσία μου στο Στράτευμα ,είναι χρήσιμες και με βοηθούν.
Η  ζωή συνεχίζεται και πρέπει να κυττάμε μπροστά ,γιατί το να ζείς με το ένδοξο παρελθόν δεν είναι υγιές .Αρχίζεις και γερνάς διανοητικά ,φυσικά ως οργανισμός και γερνάς,δεν μεγαλώνεις
Διόλου τυχαία  δεν πρέπει να θεωρείται η Παρουσία του Αρχηγού στην Συγκέντρωση των Αποστρατων   της Θεσσαλονίκης ..
.Είμαι ενεργός ως άνθρωπος και δεν θα αντεχα να κάθομαι στον καναπέ μου και να αναπολώ .Ναι μου έγιναν προτάσεις για να κατέβω στην πολιτική αλλά εκτιμώ ,ότι δεν έχει έρθει η ώρα αυτή,ακόμη .
  Εφ όσον υπάρξουν προτάσεις μελλοντικά και οι συνθήκες έχουν ωριμάσει πιθανώς να πολιτευθώ.
Επι του παρόντος όμως ασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν με απασχολούν τα κοινά ,ως μέλος της ελληνικής πολιτείας,η οποία με ετίμησε και με τιμά και στην οποία οφείλω τα πάντα.
ΣΕ μια κατάθεση ψυχής όπου ο Στρατηγός δεν μάσησε τα λόγια του και τα είπε όλα όπως πρέπει και δεν κρύφτηκε πίσω από διφορούμενες Απόψεις!
Το αν χρειαζόμαστε ανθρώπους με τέτοιες γνώσεις  (Ο Στρατηγός μιλάει άπταιστα πέντε «5» γλώσσες ) και  γνωρίζει όσο κανείς άλλος την Στρατιωτική Διπλωματία και των Χειρισμό των Στελεχών ….Σας το αφήνουμε στην Κρίση σας !
Ποιοι «Τούρκοι Bordo» και τρίχες κατσαρές …Εδώ το βροντάνε τα Κομάντα του 6ου ΕΤΕΘ της Ρόδου!


Φήμες ότι Τούρκοι Κομάντος οι γνωστοί Κοκκινομπερέδες  τις τελευταίες ημέρες ακούγονται όλο και συνέχεια ότι θα διαφύγουν στη Ρόδο τη Σύμη μετά  και το πραξικόπημα της Τουρκίας !
Αναπαράγουν και οι Τουρκικές φυλλάδες τα σχετικά ,στη Ψέριμο οι Κάτοικοι  τους Κομάντος της Δύναμης ΔΕΛΤΑ τους περνάνε για Τούρκους μαυροφορεμένους και δεν συμμαζεύεται!
Όλα αυτά΄τα ακούνε κάποιοι Πρασινομπερέδες στη Ρόδο και Χαμογελούν με κατανόηση…Γιατί εδώ στο νησί των Ιπποτών το Βροντάνε μόνο  τα Ελληνικά Κομάντα του 6ου ΕΤΕΘ!
Αλλαγή Διοικήσεως στα Κομάντα της Ρόδου με την Λεβέντικη  ομορφιά όπως αρμόζει σε Καταδρομείς !
Σήμερα έγινε η αλλαγή διοικήσεως στο 6ο  ΕΤΕΘ της Ρόδου απο τον Ταξίαρχο Τσιμπίδη Δημήτριο Διοικητή της 13ης ΔΕΕ !
Στη Τελετή Παραλαβής -Παράδοσης παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας ,Τοπικοί Άρχοντες ο Πρόεδρος και Μέλη της Λέσχης Καταδρομέων Ρόδου  ,Παλαιοί Καταδρομείς , Πολλοί Φίλοι του ΕΤΕΘ και μεταξύ αυτών και ο Στρατηγός Επίτιμος Α/ΓΕΣ   & Καταδρομέας Αθανάσιος Τσέλιος με τον οποίο είχαμε και την σχετική επικοινωνία!

 Τα Κομάντα βγήκαν στο Φως της Ημέρας …Αλλά μαύροι σαν τον Θάνατο !
Στην Ομιλία  του ο Διοικητής της 13ης ΔΕΕ Ταξίαρχος  Τσιμπίδης  Δημήτριος εξήρε το έργο του ΑπερχόμενουΔιοικητή Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Αναστασιάδη Στέργιου ,Την μαχητικότητα ,την Υψηλή και πλήρη επιχειρησιακή  ετοιμότητα της Μονάδος, αλλά κυρίως το πνεύμα Μονάδος που είχε αναπτύξει !
Στον Παραλαμβάνοντα  νέο Διοικητή του 6ου ΕΤΕΘ Γεωργαντά Παναγιώτη ευχήθηκε υγεία ,δύναμη και συνέχιση των Προσπαθειών !
Βέβαια το παρών έδωσε  και ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ  Υποστράτηγος Κουκουλομάτης Βασίλειος που ήταν και παλαιός Καταδρομέας…Για τον  Απερχόμενο διοικητή τόνισε το Ήθος ,την Σταθερότητα του και την Άριστη Επαγγελματική του Κατάρτιση !
Αθόρυβος αλλά πάντα αποτελεσματικός ο Στρατηγός της Ρόδου ,μερίμνησε μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκηση και κυρίως  φίλων που αγαπούν το Στρατό και τη Ρόδο ,να συντηρήσει το Ορμητήριο των Αμφίβιων Καταδρομέων !
 Στρατηγός Τσέλιος : Τελικά η Κρίση μας φέρνει πιο κοντά και δημιουργεί πάντα ευκαιρίες  που πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε…Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Απερχόμενο Διοικητή και καλή συνέχεια στον Παραλαμβάνοντα !
Στο Στρατηγό της Ρόδου  πάντα  στοχευμένες και  επιτυχημένες ενέργειες …Έτσι θα κρατηθούμε όρθιοι και ο Στρατός μας  πρέπει να μείνει όρθιος για το καλό της Πατρίδος μας !
Και τούτο γίνεται μέχρι τώρα χάριν των Αρχηγών ,των Διοικητών των Σχηματισμών και των Μονάδων αλλά και όλου του προσωπικού που τόνιζε πάντα ο πρώην Αρχηγός ΓΕΣ και Πάντα Καταδρομέας  Στρατηγός Τσέλιος !
Σχόλιο :Nα επισημάνουμε Εμείς απο την πλευρά μας το σοβαρό και συνεπέστατο έργο που άφησε στο νησί των Ιπποτών ο Στρατηγός Στεφανής κατά την διάρκεια της Διοικήσεως του …Αλλά και την άριστη σχέση που συνέχισε να έχει με τους Εφέδρους και Παλιούς Καταδρομείς  ,που είχε αναπτύξει ο Πρώην Α/ΓΕΣ !
Video Αφιέρωμα στις Ειδικές Δυνάμεις Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

                                                     Για ανάγνωση πατήστε εδώ  Ethnikh Hxw Jul 2016

Εντυπωσιακό! Η Κρήτη το βράδυ μέσα από ένα...F16! (VIDEO)Θέαμα που κόβει την ανάσα παρουσιάζει το παρακάτω βίντεο στο οποίο δυο F-16της 115 ΠΜ πετούν πάνω από την Κρήτη το βράδυ.
 Το βίντεο τράβηξε ένας εκ των πιλότων​ , προσφέροντας ένα εντυπωσιακά πλάνα από τις ομορφιές του νησιού, όπως  αυτός μπορεί να τις δει..


Σ. Καλεντερίδης : Τι πυροδοτούν οι «εκκαθαρίσεις» Ερντογάν (ηχητικό)

Οι εκκαθαρίσεις Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας , πυροδοτούν  εξελίξεις ακόμη και γεωπολιτικές, καθώς παρά την φαινομενική ισχύ του, ουσιαστικά εισέρχεται σε πλήρη αποσταθεροποίηση με το Κουρδικό να γίνεται αιχμή των εξελίξεων  για την Τουρκία. Αυτό υποστήριξε μιλώντας στον 9.84 ο γεωπολιτικός αναλυτής και εκδότης του «Ινφογνώμων» Σάββας Καλεντερίδης , μιλώντας στον 9.84 
Παράλληλα ανέλυσε γιατί κατά την γνώμη του αυτά τα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν θετικά Ελλάδα και Κύπρο, αρκεί να μην ετεροκαθορίζονται από τα διαλυτικά φαινόμενα στη Τουρκία, αλλά να ασκούν μία ενεργή πολιτική προς όφελος του Ελληνισμού.

Ενημερωτικό Ιστολόγιο με Βαρύτητα σε Θέματα Διεθνών Σχέσεων, Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας
Βιβλιοπωλείο ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ: Φιλελλήνων 14, Τ.Κ. 10557, Σύνταγμα, Αθήνα, 210 3316036, infognomonpolitics@gmail.com

Συνδικαλισμός ή Αύξηση της Στρ.Θητείας στις ΕΔ-CASUS BELLI.Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η πρόσφατη παρέμβαση 27 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία έκανε δεκτή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος Καμμένος, αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας για την πρόβλεψη του συνδικαλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας μας.

Διαβάστε το άρθρο του Υποστράτηγου ε.α Γεώργιου Γεωργιάδη (Πρόεδρος ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης)

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Προσκυνηματική επίσκεψη πραγματοποίησε στο Άγιο Όρος στο περιβόλι της Παναγίας μας ο σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών ν. Καρδίτσας.

O  πρόεδρος του συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών ν. Καρδίτσας   κ.  Ντενησιώτης Ιωάννης  και τα μέλη  του Δ/Σ  είχαν   την ευκαιρία να φιλοξενηθούν και να περιηγηθούν   στις ιερές μονές του αγίου όρους  , να προσκυνήσουν εικόνες της Παναγίας και ιερά Λείψανα, να θαυμάσουν   τις αγιογραφίες και τα ανεκτίμητης αξίας κειμήλια που φυλάσσονται, καθώς και να βιώσουν  την εμπειρία της μοναστικής ζωής.
Φωτογραφίες από την προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιο Όρος.